รพ.อุบลฯ ขอรับบริจาคมุ้ง เพื่อกางให้ผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวนมากอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ สำหรับโรงพยาบาลตาลสุม จ.อุบลราชธานี ได้ประกาศขอรับบริจาคมุ้ง จากประชาชนผู้ที่มีจิตศรัทธา ที่อยากจะช่วยเหลือผู้ป่วย เนื่องจากว่าโรงพยาบาลจำนวนมาก ยังขาดมุ้งที่จะใช้ไว้กางให้กับผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกเพื่อไม่ให้ยุงสามารถเข้ามากัดและกลายเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกไปสู่คนไข้คนอื่นๆ และยิ่งแพร่หนักมากในช่วงหน้าฝนนี้ โดยพบว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้ มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วกว่า 700 คน เสียชีวิตแล้ว 1 คนโดยในวันที่ 28 พ.ค. 62 หลังจากที่ทางโรงพยาบาลตาลสุม ได้ประกาศขอรับบริจาคมุ้ง ได้มีประชาชนจำนวนมากเริ่มทอยเข้าบริจาคมุ้งครอบผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลตาลสุม จ.อุบลราชธานี หลังจากที่ได้ทำการขอรับบริจาคจากประชาชนที่จิตศรัทธา และอยากช่วยเหลือผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวนมาก โดยมุ้งที่ทางโรงพยาบาลต้องการคือ มุ้งแบบผูกติดกับเสาเตียง เพราะสามารถครอบผู้ป่วยได้ทั้งเตียง ซึ่งโรงพยาบาลกำลังขาดเป็นอย่างมากโดยทางด้าน นพ.ชานนท์ พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตาลสุม ได้เปิดเผยว่า เหตุผลที่ต้องการขอรับบริจาคมุ้ง เนื่องจากว่าที่ โรงพยาบาล มีผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกจำนวนมาก และอาจจะเกิดเหตุการณ์มียุงมากัด แล้วเกิดการแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออกได้ง่าย จึงต้องมีการป้องกันโดยการให้จัดหามุ้ง ให้เพียงพอต่อจำนวนเตียงของแต่ละโรงพยาบาลหากใครที่ต้องการบริจาคมุ้งยังสามารถนำไปให้ได้ที่โรงพยาบาลโดยตรง