5 วันเกิดนี้ หลังพ้น 31 พฤษภา ปี 62 บุญเก่าทำมาหนุนนำ พ้นเค ราะห์ 10 ปี หมดห นี้สิน มีโชคใหญ่หล่นทับ รับเงินเป็นกอบเป็นกำ ได้มรดก รถ บ้าน5 วันเกิดนี้ หลังพ้น 31 พฤษภา ปี 62 บุญเก่าทำมาหนุนนำ พ้นเ ค ร าะห์ 10 ปี หมดห นี้สิน มีโชคใหญ่หล่นทับ รับเงินเป็นกอบเป็นกำ ได้มรดก รถ บ้าน