กองทัพแจงโต้ กรณีสั่งทหารเลือกบางพรรค ชี้ออยู่ในคูหาจะไปบังคับใครได้ แถมผิดกฎหมายเมื่อวันที่ 17 มี.ค. พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบกได้ปฎิบัติตามนโยบายของรัฐ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้ง มีการเชิญชวนกำลังพลและครอบครัวให้ไปใช้สิทธิโดยอิสระ สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ (17 มี.ค.) มีกำลังพลบางส่วนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้ว เนื่องจากมีภารกิจในวันเลือกตั้ง 24 มี.ค. ทั้งกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจราชการสนามชายแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยรวมของ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งสังคมส่วนใหญ่ก็รับทราบในแนวทางดังกล่าวพ.อ.วินธัย กล่าวว่า ที่สำคัญการจะเลือกใคร เป็นเรื่องสิทธิเฉพาะบุคคล เมื่ออยู่ในคูหาคงจะไปบังคับให้เลือกหรือไม่เลือกใคร คงเป็นไปไม่ได้และเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ส่วนในเรื่องพฤติกรรมของบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ กิจกรรมของการเลือกตั้ง ถ้าพบว่าบางอย่างไม่เหมาะสมและไม่อยู่ในกรอบของกฎหมาย สามารถแจ้งบอกกล่าวต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ประจำอยู่ ในแต่ละพื้นที่ได้ทันที

“ในช่วงนี้พบว่ามีหลายข่าวสาร มักเกิดจากทัศนคติ อคติ และวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย คงต้องรู้เท่าทัน โดยอาศัยวิจารณญาณที่สมบูรณ์มากขึ้น ส่วนการจะเสนอบอกต่อข้อมูล อาจต้องระมัดระวัง ในความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้นด้วย “ โฆษกกองทัพบก กล่าวภาพเหตุการณ์ภาพเหตุการณ์